Huisartsen

U bent als huisarts belangrijk voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met het wegvallen van Lijn2.net verliezen we een onmisbaar communicatiekanaal. Om u toch met regelmaat op de hoogte te kunnen houden van zorginhoudelijke en algemene ontwikkelingen in het ziekenhuis ontvangt u voortaan deze nieuwsbrief per mail. Ook wordt de nieuwsbrief geplaatst op het Haweb en de websites van het St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis.

Nieuws vanuit de medische staf

Voorstellen nieuwe specialisten

Robert Laheij 
Robert LaheijMDL-arts, epidemioloog, 47 jaar

Opleiding

  • Studie gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
  • Studie geneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen
  • Opleiding tot MDL-arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein


Waarom Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Ik heb als MDL-arts (Maag-Darm-Leverarts) bewust voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gekozen omdat ik na jarenlange ervaring in een academisch ziekenhuis, graag in een groot algemeen streekziekenhuis wil werken. Naast de zorg voor patiënten houd ik me bezig met wetenschappelijk onderzoek. De fusie van de twee Tilburgse ziekenhuizen biedt ons een mooie kans om vorm te geven aan de toekomstige MDL groep Midden-Brabant.

Speciaal aandachtsgebied
De vijf MDL-artsen oefenen het vak uit in de volle breedte, met uitzondering van de bijzondere verrichtingen. Daarin heeft wel iedere arts zijn eigen specialisatie. In de nabije toekomst, met meer collega’s, gaat dit waarschijnlijk veranderen en krijgt iedereen zijn eigen aandachtsgebied. 

Bijzonderheden
Ik ben gepromoveerd in de behandeling van bovenbuikklachten en heb veel onderzoek gedaan naar de screening op darmkanker. Het huidige nationale screeningsonderzoek naar darmkanker is gebaseerd op onderzoek uit het Radboudumc en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam waarvan ik projectleider was.

Jolanda Droogendijk
Jolanda DroogendijkInternist-hematoloog - 33 jaar

Opleiding

  • Studie geneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Opleiding tot internist in Dordrecht en Rotterdam

Waarom Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Het is niet alleen een opleidingsziekenhuis met topklinische zorg maar ook een ‘lief’ ziekenhuis. Navraag in mijn directe omgeving bij specialisten, assistenten, verpleegkundigen en patiënten, leerde mij dat het ziekenhuis zijn ambities zeker waar maakt. En dit werd laatst ook nog bevestigd door een van mijn patiënten. Hij liet mij zijn interview met een van de directeuren in ‘Liever Elisabeth’ zien. De kop van het artikel luidde ‘Ik heb vertrouwen in dit ziekenhuis’ en dat zegt genoeg. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje bij mag dragen aan dit ziekenhuis. 

Speciaal aandachtsgebied
Binnen de interne geneeskunde behandel ik voornamelijk mensen met een hematologische ziekte. Hierbij gaat het om aandoeningen aan het bloed, beenmerg en lymfeklieren. Er is een grote diversiteit aan ziektebeelden, zowel goed- als kwaadaardig. Uniek in het St. Elisabeth is bijvoorbeeld de behandeling van centraal zenuwstelsel lymfomen; een vorm van lymfeklierkanker in het centrale zenuwstelsel (hersenen, hersenvocht, ruggenmerg en oog). 

Andere bijzonderheden
Ik werk op dit moment aan mijn promotieonderzoek: onderzoek naar de analyse van ijzergebreksanemie. Dit is bloedarmoede veroorzaakt door ijzertekort. Ik richt mij in het onderzoek vooral op patiënten die in de eerste lijn (bij de huisarts) gediagnosticeerd worden.

Remco Luijten
Remco LuijtenReumatoloog, 33 jaar

Opleiding

  • Studie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht 
  • Vooropleiding interne geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht en Diakonessenhuis Utrecht
  • Opleiding tot reumatoloog Universitair Medisch Centrum Utrecht

Waarom Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Het is een topklinisch ziekenhuis met vele mogelijkheden. Daarnaast is het een echt Brabants ziekenhuis met een goede onderlinge sfeer, laagdrempelig contact tussen verschillende specialismen en fijn patiëntencontact. En omdat mijn roots in Brabant liggen, verwacht ik een prettige en plezierige werkomgeving die mij ook mogelijkheden biedt om mijzelf verder te ontplooien.

Speciaal aandachtsgebied
Naast de algemene reumatologie houd ik me bezig met de diagnostiek en behandeling van systemische auto-immuunziekten. Dit zijn ziekten waarbij de eigen afweer (auto-immuun) ontstekingen kan geven in het lichaam. Daarnaast ga ik me de komende jaren verdiepen in de behandeling van kinderen met reumatische ziekten.

Bijzonderheden
Dit jaar verdedig ik mijn proefschrift over de klinische aspecten van Systemische Lupus Erythematosus (SLE). Dit is een auto-immuunziekte die onder andere huid, gewrichten en interne organen aantast. In mijn proefschrift onderzoek ik de verschillende aspecten in de diagnostiek en behandeling van deze ziekte.

 

Zorginhoudelijke informatie

Nieuw centrum voor kinderen met psychiatrische problemen

Het nieuwe Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt zorg aan 3 tot 18 jarige kinderen, jongeren en hun ouders. Voor onderzoek en behandeling in het centrum is een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of psycholoog nodig.

Het nieuwe centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie richt zich vooral op kinderen en jongeren die naast psychiatrische problemen ook somatische klachten hebben. Het kan gaan om kinderen met een eetstoornis die door hun ondergewicht ook veel lichamelijke problemen hebben. “Ook behandelen we kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten, zoals uitvalsverschijnselen, chronische vermoeidheid of niet goed te verklaren pijnklachten”, vertelt kinder- en jeugdpsychiater Marianne Gordijn.

Problemen

Een andere belangrijke groep zijn kinderen met een chronische aandoening (zoals suikerziekte of astma) die daarnaast of juist daardoor psychische problemen hebben zoals een angst, trauma of depressie. Het centrum onderzoekt ook kinderen met veelvoorkomende psychiatrische problemen, zoals autisme en ADHD. Deze kinderen en jongeren worden voor behandeling vaak doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg zoals de GGZ of naar de jeugdzorg (zoals Bureau Jeugdzorg en Kompaan en De Bocht).

Kinderarts

Om de patiënten goed te kunnen behandelen zijn er korte lijnen met de kinderarts. “Onze samenwerking is intens. De huisarts verwijst patiënten met psychische of gedragsproblemen vaak door naar de kinderarts. Samen met de kinderartsen denken we dan na over de beste plek voor diagnostiek en behandeling voor deze kinderen. Andersom overleggen wij zonodig met de kinderartsen over de lichamelijke problemen van onze patiënten", vervolgt Marianne.

Jaarlijks worden in het Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie op de locatie St. Elisabeth ongeveer 300 patiënten behandeld, zowel individueel als in groepsverband. Ook ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Het centrum is net vernieuwd en verhuisd naar een nieuwe locatie (route 84). Het bestaat uit een polikliniek en dagbehandeling. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis mag zich het enige algemene Nederlandse ziekenhuis noemen met een eigen polikliniek en dagbehandeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Doorverwijzing

Er kan rechtstreeks, zonder tussenkomst van de kinderarts, verwezen worden naar de polikliniek (dat kan via zorgdomein).

 

Reumatologie kan weer alle patiënten zien

In 2013 was de capaciteit van de vakgroep Reumatologie niet toereikend voor de zorgvraag. Daarom hebben we de instroom moeten beperken tot volwassen patiënten met artritis en kinderen.
Inmiddels hebben we stappen gezet waardoor we nu weer álle patiënten kunnen zien. Om dit waar te kunnen blijven maken, vragen we u met zorg te blijven kijken naar welke patiënten (met weke delen en artrose) u doorverwijst.

 

Geen recept nodig voor Implanon en spiraaltje

U hoeft geen recept voor te schrijven aan patiënten die worden doorverwezen voor plaatsen van hormoonstaafje Implanon of een spiraaltje op de poliklinieken Gynaecologie van het St. Elisabeth en TweeSteden. Genoemde middelen zitten in de DBC van de ziekenhuizen en worden door de poli's geleverd.

ETZ start met ZorgkaartNederland

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vraagt patiënten actief om hun ervaringen te delen op ZorgkaartNederland.nl. Dit is een onafhankelijk platform en daardoor een mooie aanvulling op de bestaande patiëntenbevraging, zoals de vragenlijst die patiënten ontvangen na hun bezoek aan of opname in het ziekenhuis (de zogenaamde CQ-index), de klankbordgroep, focusgroepen en spiegelgesprekken (waarin we direct in gesprek gaan met patiënten).

De website www.ZorgkaartNederland.nl is de grootste onafhankelijke waarderingssite in de zorg. Patiëntenfederatie NPCF is de initiatiefnemer van de website die maandelijks bijna een miljoen bezoeken heeft.


Uitnodiging voor oncologische patiëntenbespreking GE vanaf nu digitaal

Van af nu wordt u als huisarts voor de oncologische patiëntenbespreking Gastro-Enterologie/algemene oncologie (multidisciplinair overleg, MDO) digitaal uitgenodigd via de bestaande koppeling waarover patiëntbrieven worden verstuurd vanuit het ziekenhuis. Voorheen werd u telefonisch vooraf geïnformeerd. Aangezien dit erg arbeidsintensief is, stappen we nu over op deze digitale uitnodiging.

 

Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Marieke van Bommel, Wilma Oranje en Willy-Anne Nieuwlaat.