Huisartsen

U bent als huisarts belangrijk voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met het wegvallen van Lijn2.net verliezen we een onmisbaar communicatiekanaal. Om u toch met regelmaat op de hoogte te kunnen houden van zorginhoudelijke en algemene ontwikkelingen in het ziekenhuis ontvangt u voortaan deze nieuwsbrief per mail. Ook wordt de nieuwsbrief geplaatst op het Haweb en de websites van het St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis.

Nieuws vanuit de medische staf

Voorstellen nieuwe specialisten

Jikke-Mien Niermeijer
Jikke-Mien NiermeijerKinderneuroloog, 40 jaar

Opleiding

  • Studie Geneeskunde Universiteit Utrecht
  • Opleiding Neurologie UMC Utrecht
  • Fellowship en staflid Kinderneurologie AMC Amsterdam

Waarom St. Elisabeth
Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een ziekenhuis met hoog specialistische patiëntenzorg en heeft daarnaast veel aandacht voor de patiënt als mens. En dit ziekenhuis heeft het grootste Neurocentrum van Nederland. Dit maakt het voor mij als neuroloog heel uitdagend om hier te kunnen werken. Ook de werksfeer is heel goed.

Speciaal aandachtsgebied
Mijn aandachtsgebied is kinderneurologie en in het bijzonder spierziekten en erfelijke neurologische aandoeningen. Als kinderneuroloog heb je een brugfunctie: samen met de kinderartsen draag je de zorg voor kinderen met neurologische aandoeningen. Juist de benadering vanuit deze twee specialismen maakt het vak zo interessant.

In samenspraak met de kinderarts, kinderrevalidatiearts, klinisch geneticus, neuroradioloog, kinderpsychiater en kinderpsycholoog ga ik specialistische spreekuren opzetten. Ik verheug mij enorm op de nieuwe samenwerkingsverbanden die daaruit voort zullen komen.

Bijzonderheden
Ik ben gepromoveerd op de prognose en behandeling van patiënten met MGUS. Dit is een aandoening van de zenuwen van armen en benen. Spieren en gevoel functioneren dan niet meer naar behoren.

 

Zorginhoudelijke informatie

Verdergaande samenwerking orthopedie Elisabeth Ziekenhuis (EZH) – TweeSteden ziekenhuis (TSZ)

De maatschappen orthopedie EZH en TSZ zijn ver gevorderd in hun fusie tot één maatschap. In dat kader kan een van de orthopedisch chirurgen af en toe werken op de polikliniek en operatie-afdeling van de andere locatie.
Dat betekent dat een patiënt van U met een nieuwe klacht, gezien kan worden door een orthopedisch chirurg die normaal gesproken werkzaam is op de andere locatie. Mocht dit tot een probleem leiden voor uw patiënt, dan kunt U dit aangeven in de brief via Zorgdomein. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Igor van den Brand, Jacob Caron (EZH) of Eric van Laarhoven, Anton Burgers (TSZ).

 

Informatieavond over huidkanker voor patiënten

Behandeling huidkankerIn de afgelopen drie jaar zag de polikliniek Dermatologie van de locatie St. Elisabeth een verdubbeling van het aantal nieuwe patiënten met huidkanker. Huidkanker is een snelgroeiend ziektebeeld in Nederland. 

Twee dermatologieverpleegkundigen van de locatie St. Elisabeth houden een gratis toegankelijke informatieavond over huidkanker. Ook is een dermatoloog aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond wordt gehouden voor iedereen die meer wil weten over de oorzaken, symptomen en behandeling van huidkanker. Op de avond zelf worden geen moedervlekken en opvallende plekjes onderzocht bij de aanwezigen. 

Mensen die ongerust zijn over een plekje of vlekje zijn - met een verwijzing van hun huisarts – op afspraak welkom op het speciale plekjesspreekuur op de polikliniek Dermatologie van het St. Elisabeth, wekelijks op donderdagavond van 17.30 tot 20.30 uur. Hier ook van het TSz invoegen.

 

Informatieavond huidkanker

  • Datum: dinsdag 27 mei 2014
  • Tijd: 19.30 - 21.00 uur (koffie en thee staan klaar vanaf 19 uur)
  • Locatie: aula locatie St. Elisabeth Ziekenhuis (route 73)
  • Aanmelden: www.elisabeth.nl/evenementen 

 

Botuline toxine voor hyperhidrosis axillari 

De vergoeding voor behandeling van hyperhidrosis axillaris met botuline toxine injecties is gewijzigd. Daardoor biedt het TweeSteden ziekenhuis de behandeling niet meer aan. Ziektekostenverzekeraars melden soms aan patiënten dat zij dit wél vergoeden, doch de ziektekostenverzekeraars betalen maar een klein deel van de kosten. Reden waarom door het ziekenhuis besloten is deze behandeling niet meer in het ziekenhuis uit te voeren. 

Aangezien de behandeling bijzonder effectief is en veel patiënten daar veel baat bij hebben, willen wij deze behandeling echter wel aan kunnen blijven bieden. De behandeling kan worden uitgevoerd in een andere setting: binnen het LaserCentrum Dermatologie, maar dan op eigen kosten van de patiënt.
Een verwijzing naar onze reguliere praktijk binnen het ziekenhuis is voor deze indicatie niet nodig en voor patiënten ongewenst, aangezien dit een directe aanslag betekent op het eigen risico.
Patiënten kunnen zelf een afspraak maken bij de secretaresses van het LaserCentrum Dermatologie: telefoon 013-4655211.

De behandeling van andere aandoeningen worden al langere tijd niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraar: o.a. spider naevi, couperose (essentiële teleangiëctasieën in het gelaat), overbeharing (soms deels vergoed), Besenreiser vaten en kleine blauwe vaatjes aan de benen en laserbehandeling van acne littekens.  Al deze aandoeningen kunnen efficiënt door de verschillende sterke lasers en IPL’s (Intensed Pulsed Light devices) worden behandeld binnen het LaserCentrum Dermatologie.
Een verwijzing naar onze reguliere praktijk is ook voor deze aandoeningen niet noodzakelijk en i.v.m. het aanspreken van het eigen risico van de patiënt eveneens niet gewenst.

Graag maken wij u ook attent op onze vernieuwde website, www.lasercentrumdermatologie.nl, waar alle informatie op staat.

 

5 mei - zondagdienst in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

 

Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Marieke van Bommel, Wilma Oranje en Willy-Anne Nieuwlaat.