Huisartsen

U bent als huisarts belangrijk voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). We houden u daarom via deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in het ziekenhuis. De nieuwsbrief staat ook op het Haweb en de websites van het St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis.et Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis wenst u fijne, sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar!

Zorginhoudelijke informatie

Menopauzespreekuur voortaan op dinsdagochtend

Per 1 januari 2015 is het menopauzespreekuur op de locatie St. Elisabeth verplaatst naar elke dinsdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur in de even weken. Voorheen vond het spreekuur op donderdagmiddag plaats.

Menopauzeverpleegkundige Lianne Schots ziet dan samen met gynaecoloog dr. Marieke Smink de vrouwen op de poli Gynaecologie (route 15) met overgangsklachten. Het eerste consult met de verpleegkundige duurt ongeveer een half uur, aansluitend volgt een gesprek van een kwartier met Marieke Smink.

U kunt patiënten via Zorgdomein doorverwijzen naar het menopauzespreekuur..


ETZ en JBZ bespreken samen oncologiepatiënten

Vanaf 24 februari worden patiënten met (verdenking op) maligniteit van oesophagus, maag, lever, galwegen en pancreas, gezamenlijk besproken op één tijdstip met de multidisciplinaire teams van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Dit is een wekelijkse bespreking met behulp van videoconferencing. Deze hoogcomplexe laag volume zorg is veelal in de regio gecentraliseerd en voor de behandeling van deze patiënten zijn reeds verwijsafspraken gemaakt. De gezamenlijke bespreking heeft als doel de coördinatie van deze zorg te optimaliseren, zodat we de zorg sneller en efficiënter kunnen regelen. In de nabije toekomst zullen ook specialisten elders uit de regio aansluiten bij dit initiatief.

Wij nodigen u uit om bij het overleg aanwezig te zijn als een patiënt van u besproken wordt. Hierover krijgt u digitaal bericht. Voor verdere afstemming inzake locatie kunt u in dat geval het beste contact opnemen met één van onze physician assistants. Zij zijn bereikbaar via (013) 465 44 53 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Controleren van patiëntgegevens in ZorgDomein

In ZorgDomein komt het soms voor dat patiëntgegevens verouderd zijn, bijvoorbeeld een oud adres of een verkeerde verzekeraar. Dat zorgt ervoor dat patiënten niet direct een afspraak kunnen maken. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om - voordat u een aanvraag indient via ZorgDomein – even samen met de patiënt de persoonlijke gegevens na te lopen. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt en kunnen we onze patiënten optimaal ondersteunen.


GE-chirurgie naar locatie TweeSteden

Om de kwaliteit van de acute gastro-enterologische zorg nog verder te verhogen, is de gehele GE-chirurgie sinds kort geconcentreerd op de locatie TweeSteden Tilburg. U kunt patiënten met acute buikklachten naar deze locatie insturen.

U bent al eerder geïnformeerd over de concentratie van GE-chirurgie op de locatie TweeSteden Tilburg. Hierbij voor de volledigheid een compleet overzicht.

Op de locatie St. Elisabeth wordt dus – als gevolg van de fusie – geen gastro-enterologische (ofwel gastro-intestinale) chirurgie meer uitgevoerd.

 

Landelijke aantrekkingskracht

“Het specialisme GE-chirurgie in ons ziekenhuis heeft landelijke aantrekkingskracht. Door de fusie is het uitgegroeid tot een van de grootste GE-centra van Nederland. Wij hebben alle voorzieningen in huis. Doordat we nu op één locatie gehuisvest zijn, is de aanwezigheid, continuïteit én kwaliteit van zorg nog beter gewaarborgd”, vertelt GE-chirurg David Zimmerman.

 

Complexe operaties

De complexe operaties aan de buikorganen en het spijsverteringsstelsel worden uitgevoerd door negen GE-chirurgen: Anne Roukema, Barbara Langenhoff, David Zimmerman, Ingrid Martijnse, Joos Heisterkamp, John Maring, Maaike Ibelings, Dareczka Wasowicz en Ellis Schipper. “Het gaat vooral om operaties aan de slokdarm, maag, galblaas, darm en het rectum”, vervolgt collega John Maring. Elke GE-chirurg is gespecialiseerd in één of meerdere van deze operaties zodat de patiënt de meest optimale zorg krijgt.

 

Poliklinische zorg

Ook de polikliniek en verpleegafdeling GE-chirurgie zijn nu volledig gehuisvest op de locatie TweeSteden Tilburg. De voorbereiding en de nazorg na de operaties worden gedaan op de locatie TweeSteden Tilburg. Voor en na de operatie wordt overlegd met de MDL-artsen over de meest geschikte behandelmethode. Op deze manier wordt geprobeerd iedere patiënt een behandeling op maat te geven en is de kans op complicaties zo klein mogelijk.

 

ZorgDomein en bereikbaarheid

Verwijzingen via de eerste lijn lopen onveranderd via ZorgDomein. De GE-chirurgen zijn telefonisch te bereiken op toestel (013) 465 44 56.


Kaartje met telefoonnummers specialisten

We hebben het handige kaartje, met alle bereikbaarheidsnummers van de specialisten/zorgeenheden in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, geactualiseerd. U heeft onlangs een exemplaar van dit kaartje per post ontvangen. Het kaartje hebben we u bovendien digitaal toegestuurd, als handige pdf. U kunt deze pdf heel gemakkelijk zelf opslaan, printen en gebruiken.

Heeft u suggesties/tips voor het verder verbeteren van dit kaartje? Die ontvangen we graag op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Ontwikkelingen op het gebied van proctologie

Het aantal patiënten dat met perianale klachten naar het Elisabeth-TweeSteden wordt  verwezen neemt toe. Aangezien de proctologie één van de gebieden is waar wij onze kwaliteit van zorg willen verbeteren, brengen we u graag op de hoogte van een aantal ontwikkelingen.

Door de fusie worden de proctologische spreekuren vanaf heden alleen op de locatie TweeSteden Tilburg gehouden. De behandeling van proctologische aandoeningen wordt uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde gastro-intestinale chirurgen (Dr. J. Heisterkamp, Dr. M. Ibelings, Dr. J. Maring, Dr. D. Wasowicz, Drs. E. Schipper en Dr. D. Zimmerman) en eventueel door specifiek hiervoor opgeleide arts-assistenten en physician assistants.

Sinds twee jaar hebben we gespecialiseerde proctologie spreekuren. Op deze spreekuren wordt de patiënt door de GI-chirurg te woord gestaan, wordt anamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Waar nodig kan de arts tijdens dit bezoek een proctoscopie en een rubberbandlegatie uitvoeren.

We willen de toegangstijd voor dit spreekuur zo kort mogelijk houden, met korte wachttijden in de wachtkamer. Dat lukt niet altijd door het huidige aanbod. Daarom vragen wij graag uw medewerking met betrekking tot de verwijsmogelijkheden. We onderscheiden vier categorieën patiënten (met perianale klachten):

 1. Patiënten met bloedverlies waarbij een verdenking is op een maligniteit

  Deze patiënten worden verwezen naar de MDL-arts. Aanmelding kan per fax of telefonisch. De betreffende patiënt wordt binnen een week gezien op de spoedpoli van de MDL-arts. Als er geen maligniteit gevonden wordt, verwijst de MDL-arts naar ons proctologie spreekuur.
 2. Patiënten met verdenking op een perianaal abces
  Deze patiënten zijn welkom op de Spoedeisende Hulp (SEH). Eventueel is overleg mogelijk met een van de GI-chirurgen via (013) 465 44 56.
 3. Patiënten met een acute perianale trombose (‘Getromboseerde Hemorroide’)
  Een bezoek aan de SEH voor deze patiënten heeft weinig meerwaarde. In principe is deze aandoening geen (of slechts bij hoge uitzondering) indicatie voor een spoedoperatie of spoedbehandeling. Wij adviseren deze patiënten te behandelen met pijnstillers, al dan niet in combinatie met laxantia, lokale lidocaine en/of lokale behandeling middels diltiazide creme teneinde hypertonie van de Interne Sphincter tegen te gaan. Zitbaden kunnen prettig zijn voor de patiënt.

  Als de pijn niet onder controle te krijgen is, zijn deze patiënten vanzelfsprekend welkom op onze SEH. Ook is eventueel overleg mogelijk met een van de GI-chirurgen via (013) 465 44 56.
  Als u de patiënt via ZorgDomein aanmeldt met vermelding dat patiënt een acute trombose heeft doorgemaakt,  zien wij hem of haar enkele weken na het acute moment op het proctologie spreekuur om te kijken of er resterende symptomen zijn die behandeling behoeven. Vanwege pijnklachten is proctologisch onderzoek op het moment van de trombose vaak niet mogelijk en is versneld bezoek van het proctologie spreekuur niet zinvol.
 4. Patiënten met perianale klachten (jeuk, bloedverlies, pijn)

Deze patiënten meldt u aan via ZorgDomein. Ze  krijgen op zo kort mogelijke termijn een afspraak op het proctologie spreekuur.

Flowchart patient met anale klachten


Nieuwe specialisten

Maurice Lutgens, MDL-arts

Maurice Lutgens, MDL-arts

Welke opleiding heb je gevolgd?

“De opleiding tot basisarts heb ik gevolgd aan de Universiteit in Utrecht. Daarna heb ik in het UMC in Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein de studie tot Maag-, Darm- en Leverarts gedaan. Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit in Utrecht.”

Waarom het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis?

“Het ETZ geeft mij de kans om samen met mijn enthousiaste collega's topklinische – hooggespecialiseerde - zorg te bieden. Daarbij komt mijn schoonfamilie uit Tilburg waardoor het vanzelfsprekend is dat de Brabantse en Tilburgse mentaliteit mij goed bevalt.”

Wat is je aandachtsgebied?

“Darmziektes zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.”

En verder….

“Ik ben een enorme liefhebber van carnaval.”

Persoonlijk

“Ik ben geboren en getogen in Maastricht, maar ik heb gestudeerd in Utrecht. Ik woon nog steeds in Utrecht, maar binnenkort verhuis ik samen mijn vrouw Claran Pessers en zoon Mick naar Den Bosch.”

 

Danna Croonen, oogarts

Danna Croonen, oogarts

Welke opleiding heb je gevolgd?

“Ik heb in Groningen de opleiding geneeskunde en de opleiding tot oogarts gedaan. Daarna ben ik werkzaam geweest in het Oogheelkundig Medisch Centrum Noord. In dit centrum is 25 jaar geleden de artisan lens ontwikkeld. Dit lensje wordt voor de iris geplaatst, waardoor een bril niet meer nodig is. Verder heb ik in het Oogziekenhuis Rotterdam en in het Universitair Medisch Centrum Utrecht twee fellowships kinderoogheelkunde gelopen.”

Waarom het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis?

“De poli oogheelkunde sprak mij erg aan. Verder vind ik de sfeer in het ziekenhuis erg fijn. Het is heel vriendelijk en open, de echte Brabantse gezelligheid.”

Aandachtsgebieden?

“Ik hou me bezig met voorsegmentchirurgie (staaroperaties) en kinderoogheelkunde inclusief strabologie. Verder zijn intravitreale injecties bij maculadegeneratie, vaatocclusies en diabetische retinopathie ook mijn specialisme. Glaucoom, ooglidchirurgie en de algemene oogheelkunde vallen eveneens binnen mijn dagelijks werk. Kortom, ik vind alles binnen oogheelkunde heel interessant.”


Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..