Huisartsen


U bent als huisarts belangrijk voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). We houden u daarom via deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in het ziekenhuis. De nieuwsbrief staat ook op het Haweb.

Zorginhoudelijke informatie

Huisartsenjournaal: Liesbreukcentrum op locatie ETZ Elisabeth

De chirurgen van het ETZ willen u sneller en beter informeren. Daarom is de vakgroep Chirurgie gestart met het ETZ Huisartsenjournaal. In aflevering 5 van het Huisartsenjournaal informeren wij u over ons Liesbreukcentrum Brabant.

Weet u bijvoorbeeld dat wij onze liesbreukpatiënten de dag na de operatie nabellen? En dat we een speciale web applicatie hebben waarmee de liesbreukpatiënt ons veel waardevolle informatie kan geven over zijn ervaringen na de operatie? We wensen u wederom veel kijkplezier!

We zijn erg blij met de reacties die we tot nu toe hebben mogen ontvangen. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u de eerdere afleveringen van het Huisartsenjournaal gemist? Kijk ze dan terug op:
https://vimeo.com/search?q=huisartsenjournaal.


Concentratie borstkankerzorg op locatie ETZ Elisabeth

Patiënten voor de Mammacare-polikliniek Chirurgie kunnen voortaan alleen op de locatie ETZ Elisabeth terecht. De polikliniek op de locatie ETZ TweeSteden is sinds 3 juli gesloten.

Ook voor de borstfoto (mammografie) en echografie van de borst kunnen patiënten voortaan alleen in ETZ Elisabeth terecht. Patiënten uit de regio Waalwijk kunnen voor de nacontrole en voor mammografieonderzoek desgewenst naar de locatie ETZ Waalwijk.

ZorgDomein

In ZorgDomein staat per specialisme aangegeven naar welke locaties u uw patiënt kunt doorverwijzen. Op die manier bent u ervan verzekerd dat u uw patiënt naar de juiste locatie verwijst.


ETZ werkt met secure e-mail

Huisartsen kunnen binnenkort privacygevoelige e-mailberichten ontvangen van het ETZ. Het is voor zorgverleners van het ETZ dan mogelijk om in Outlook een e-mail veilig te verzenden.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een secure e-mail oplossing van ZorgMail. Als een huisarts deze Zorgmail oplossing ook gebruikt, kan het bericht worden ontvangen en afgehandeld zoals gewend in Outlook, er zijn geen extra handelingen nodig.


Patiëntenportaal MijnETZ: wat betekent dit voor u?

Het patiëntenportaal MijnETZ gaat eind maart 2018 live. Wat merken huisartsen hiervan?

Met het patiëntenportaal worden patiënten meer betrokken bij hun behandeling in het ziekenhuis. In het portaal kunnen patiënten online meekijken in hun eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Voor MijnETZ zijn besluiten genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw praktijk.

Uitslagen

Een van de grootste veranderingen voor u betreft de uitslagen van laboratorium onderzoek, de patholoog-anatoom en de radiologische rapportages (niet de beeldvorming). Zeven dagen nadat de uitslag of het rapport als definitief wordt aangemerkt, staan de resultaten online voor de patiënt in MijnETZ. Net als nu neemt de specialist bij ernstige afwijkingen in de uitslagen contact op met de aanvrager.

Projectleider MijnETZ Femke van Wetten licht toe: “Wat dit voor invloed heeft op de praktijk van de huisarts is moeilijk te voorspellen. Elke praktijk is anders en heeft andere werkwijzen. Als een huisarts zijn patiënt zelf wil informeren over de uitslag moet hij er rekening mee houden dat hij dit doet voordat de patiënt de uitslag kan zien op MijnETZ”.

Brieven

Ook brieven van specialisten of andere zorgverleners aan u zijn in te zien voor de patiënt in MijnETZ. Zodra een brief is ondertekend, kan de patiënt deze lezen. Enkele brieven blijven voorlopig onzichtbaar voor de patiënt. Welke brieven dit precies zijn, dat moet nog worden bepaald.

Notities

De klinische en poliklinische notities zijn bij livegang van het nieuwe Elektronische Patiënten Portaal (EPD) verborgen om specialisten te laten wennen aan de nieuwe manier van werken. Naar verwachting staan binnen een jaar na livegang van het EPD op 31 maart 2018 alle notities direct online voor de patiënten. Hiermee voldoen we aan de wensen van patiënten om informatie terug te kunnen lezen. Afspraken die gemaakt zijn tijdens een consult zijn voor de patiënt inzichtelijk op een moment dat het voor hem uitkomt.

Patiënten

Patiënten kunnen zelf gegevens aanpassen en aanvullen in MijnETZ. Ze kunnen melding doen van allergieën, medicatie en nieuwe gezondheidsproblemen die de behandelend specialist bij het eerstvolgende consult kan overnemen in het dossier. Ook kunnen ze vragen stellen aan de specialist via een beveiligde omgeving.

Voorafgaand aan hun afspraak in het ziekenhuis kunnen patiënten online vragenlijsten invullen zodat ze goed voorbereid zijn op het consult. In de vragenlijsten staan ook verplichte vragen zodat tijdens het consult meer tijd is voor de patiënt zelf.

De patiënt kan ook een bericht sturen aan de polikliniek van zijn behandelend arts. Binnen een bepaalde tijd (waarschijnlijk 24-48 uur) krijgt de patiënt dan een antwoord op zijn vraag.

Meer informatie?

We doen er alles aan om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Heeft u vragen of wilt u meer uitleg? Neem dan gerust via de email contact op met projectleider MijnETZ; deze is vermeld in de huisartsennieuwsbrief.


De zorg beter maken: samen met u en uw patiënten

De afgelopen jaren zijn steeds meer zorgaanbieders in onze regio aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Zowel in de eerstelijn als in de tweedelijn. Dat is mooi, want het LSP maakt digitale uitwisseling van medische gegevens van onze patiënten mogelijk.

Tussen zorgaanbieders in de eerstelijn onderling, maar ook tussen deze zorgaanbieders en het ETZ. Wij vinden die uitwisseling van groot belang voor de efficiëntie en kwaliteit van zorg. Vanuit die gedachte zijn wij één van de grootste gebruikers van het Landelijk Schakelpunt onder de Nederlandse ziekenhuizen.

Geen toestemming, geen gegevens

Voor de uitwisseling van medische gegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Zonder die toestemming kunnen zorgaanbieders uit de eerstelijn (huisartsenpraktijken en apotheken) geen gegevens beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgaanbieders.
In onze regio blijven die toestemmingen helaas achter bij het landelijk gemiddelde. Dat merken onze medisch specialisten bijvoorbeeld als zij de medicatiegegevens van patiënten opvragen om medicatiebewaking uit te voeren. Te vaak zijn er helaas geen gegevens beschikbaar, omdat de toestemming van de patiënt ontbreekt.

Vraag toestemming

Wij willen dan ook graag een beroep doen op alle collega’s in de eerstelijn: vraag de patiënt om toestemming voor gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt en stel zijn medische gegevens beschikbaar. Alleen samen kunnen we de zorg beter maken.


Nascholing Radiologie op 18 september

Diagnostiek Brabant nodigt u, in samenwerking met de specialisten van het ETZ, op maandag 18 september vanaf 18.00 uur uit voor een interactieve nascholing met als centrale thema; nieuwe inzichten in de diagnostiek en behandeling van stroke.

Tijdens deze nascholing komen er drie onderwerpen aan bod:

  1. Neuroloog J.H. van Tuijl: Stroke en haar "mimics" - kliniek en maatschappelijk belang
  2. AIOS Radiologie H. Kortman: Time is brain; waarom dan? Penumbra concept
  3. Neuroradioloog J.P.P Peluso: Intra-arteriële thromboectomie voor stroke

 

We zien u graag op maandag 18 september vanaf 18.00 uur bij Diagnostiek Brabant, Ringbaan-Zuid 42, Tilburg. Aanmelden kan tot 13 september via het secretariaat o.v.v. uw naam en BIG-registratienummer.


Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld door:

  • Jan Erik Bunt, kinderarts
  • Will-Anne Nieuwlaat, internist-endocrinoloog
  • Wim Pleunis, woordvoerder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. (06) 51 827 837)

Jan Erik en Will-Anne zijn vanuit de specialisten contactpersoon voor de verwijzers.