Huisartsen


U bent als huisarts belangrijk voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). We houden u daarom via deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in het ziekenhuis. De nieuwsbrief staat ook op het Haweb.

Zorginhoudelijke informatie

Fusie verloskundigenpraktijken en verloskundigen Livive

Verloskundigenpraktijken EVA, De Vlinder, De Zon en de verloskundigen van Livive gaan fuseren. Samen met de gynaecologen en kinderartsen van het ETZ en Lunavi Kraamzorg vormen zij de geboortezorg en kindergeneeskundige zorg binnen het nieuwe Moeder- en Kindcentrum op locatie ETZ Elisabeth.

In dit centrum vindt u alle zorg voor zwangeren, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen tot en met 18 jaar onder één dak. Niet alleen in het ziekenhuis, want voor de zwangerschap, baring en kraamperiode blijft ook de zorg in de thuissituatie of in de praktijk om de hoek gegarandeerd.

Verzoek

Verzoek aan huisartsen is om geen lab te laten prikken bij zwangeren, voorafgaand aan hun eerste afspraak bij de verloskundige. Vaak worden niet alle benodigde aanvragen meegenomen en moeten zwangeren tweemaal geprikt worden en krijgen soms ook twee keer een rekening.


Nationale Traumadag zaterdag 23 september

Wat gebeurt na een zwaar verkeersongeluk of een grote calamiteit? Hoe werken hulpdiensten samen om het leven van de patiënt te redden? Bezoekers ervaren dat zelf tijdens de Nationale Traumadag op zaterdag 23 september. U bent dan tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom op locatie ETZ Elisabeth.

De Nationale Traumadag wordt georganiseerd door het ETZ, NAZB (Netwerk Acute Zorg Brabant) en de Ongeval Stichting. Hulpdiensten en samenwerkingspartners zoals de brandweer, de ambulancedienst, het Mobiel Medisch Team, het Rode Kruis, de GHOR, de huisartsenpost, Damast en Libra Revalidatie leveren belangrijke bijdragen. Alle betrokken partijen willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met alle aspecten van de zorg na een ongeval. Op www.etz.nl/traumadag vindt u meer informatie over het programma.

Symposium

Naast de publieksdag is er een traumasymposium van 10.00-14.00 uur voor professionals werkzaam in de acute zorg in de regio. Het thema: ‘De dag dat mijn leven veranderde. Traumazorg door de ogen van de patiënt’. Met dagvoorzitter Sofie van den Enk en traumapatiënt Bibi doorloopt u het zorgproces van een ernstig trauma.

U als huisarts bent ook van harte welkom! Aanmelden kan via de link in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen.


Urologen stoppen met spreekuur in ETZ Waalwijk

Het specialisme Urologie houdt vanaf maandag 25 september geen spreekuur meer in de locatie ETZ Waalwijk. Vanaf deze datum worden patiënten uitsluitend gezien op de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.

Door toename van de zorgvraag is het helaas noodzakelijk de voor de patiënten beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Daarom is door de urologen besloten te stoppen met de consulten in ETZ Waalwijk. Eind dit jaar wordt de maatregel geëvalueerd.
De al eerder met patiënten geplande afspraken worden verzet naar ETZ TweeSteden of ETZ Elisabeth. De patiënten worden daarover persoonlijk via een brief geïnformeerd. We realiseren ons dat de extra reistijd voor sommige patiënten ongemakkelijk, maar het is een van de vele noodzakelijke maatregelen om de wachtlijsten te kunnen verkorten.


Start nieuwe Geheugenpoli ETZ

Voortaan kunt u uw patiënten bij vermoeden op dementie doorverwijzen naar de Geheugenpoli. Dit spreekuur vindt plaats bij de neuroloog of de geriater.

Binnen ZorgDomein vindt u de Geheugenpoli met de optie om patiënten door te verwijzen naar de geriater dan wel naar de neuroloog. In beginsel worden patiënten onder de 60 jaar gezien door de neuroloog. Patiënten van 75 jaar en ouder komen bij de geriater terecht. Patiënten tussen 60 en 75 jaar worden ingepland bij een van de twee specialisten afhankelijk van onder andere de voorgeschiedenis, persoonlijke voorkeur of wachtlijst. Uiteraard heeft u zeggenschap naar welke specialist u uw patiënt wilt doorverwijzen. Voorlopig worden patiënten bij de neuroloog op ETZ Elisabeth gezien en patiënten onder behandeling bij de geriater op ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.

Mijlpaal

“We zijn ontzettend blij met deze mijlpaal”, zegt Ralf Vingerhoets, geriater bij het ETZ. “Dankzij de gezamenlijke Geheugenpoli maken we doorverwijzing naar het ziekenhuis veel inzichtelijker voor de huisarts. Bovendien zorgt de intensieve samenwerking met de verschillende specialismen voor optimale zorg aan de patiënt.” Gerwin Roks, neuroloog bij het ETZ, sluit zich bij zijn collega aan. “De patiëntenpopulatie op de Geheugenpoli heeft vaak te maken met verschillende zorgprofessionals, onder wie de huisarts. Na behandeling op de poli vindt het vervolg van het behandeltraject veelal plaats in de eerste lijn. Daarom is afstemming met de verwijzer van groot belang.”

MDO

Patiënten onder behandeling bij de Geheugenpoli worden wekelijks besproken in het multidisciplinair overleg (MDO), met onder andere de neuroloog, de geriater, de psycholoog, de psychiater, de casemanager, de specialist ouderengeneeskunde en de arts-assistenten in opleiding. U bent als huisarts van harte uitgenodigd om fysiek of via videoconferencing aan te sluiten.


Afscheid gynaecoloog Tanja Roosen

Gynaecoloog Tanja Roosen: “Na 20 jaar het vak van gynaecoloog met hart en ziel te hebben uitgeoefend in het ETZ, is de tijd gekomen om andere keuzes te maken”.

“Het lukt mij helaas niet om mijn geliefde vak te blijven uitoefenen in verband met afnemende energie en verlies van aansluiting op de dagelijkse praktijk als gevolg van de beperkingen door MS. Ik ben van mening dat het dan van belang is om op tijd bij te sturen, dat ben ik aan de patiënten en mezelf verplicht. Ik vind het moeilijk om het patiëntencontact te gaan verliezen, evenals het contact met jullie als collega’s.”

“Daar waar een belangrijke deur nu dicht zal gaan, staan gelukkig weer andere deuren op een kier… Ik wil mijn carrière pad gaan verleggen naar zaken als het organiseren van trainingen en begeleiding aan medisch professionals. Ik ben van mening dat de human factor in ons werk echt het verschil kan maken. Daar zullen thema’s als patiëntveiligheid, communicatie en samenwerking tussen zorgprofessionals aan bod komen. Voor mijzelf is belangrijk een nieuwe balans te vinden tussen mijn gezondheid en een nieuwe invulling van professionele ambities.”

“Ik wil jullie danken voor alle mooie momenten van samenwerking, support, advies en vertrouwen… Ik ga de sprong in het diepe wagen! Ik hoop jullie nog wel te blijven tegenkomen, zowel binnen als buiten het ETZ. Tot ziens!”

Tanja Roosen


Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld door:

  • Jan Erik Bunt, kinderarts
  • Will-Anne Nieuwlaat, internist-endocrinoloog
  • Wim Pleunis, woordvoerder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. (06) 51 827 837)

Jan Erik en Will-Anne zijn vanuit de specialisten contactpersoon voor de verwijzers.