Huisartsen


U bent als huisarts belangrijk voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). We houden u daarom via deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in het ziekenhuis. De nieuwsbrief staat ook op het Haweb.

Zorginhoudelijke informatie

Personeelskrapte acute as

Er is momenteel landelijk krapte in verpleegkundige bezetting. Ook wij kampen daarmee, vooral bij de zogenaamde acute as: SEH, CCU, IC en OK. De afgelopen twee maanden hebben we er alles aan gedaan om onze acute as kwalitatief goed bezet te houden, met de insteek om de SEH’s op beide locaties open te houden.

Met dank aan extra inzet van eigen personeel, maar ook van de RAV, zijn we daarin geslaagd. We buigen ons over een structurele oplossing voor dit probleem, waarbij we blijven sturen op het open houden bij de SEH’s op beide locaties. Zodra we daar meer over kunnen melden, informeren we jullie.


Digitale enquête vakgroep Geriatrie

In 2018 vindt zowel de kwaliteits- als opleidingsvisitatie plaats van de vakgroep Geriatrie. Hiervoor ontvangt u binnenkort een digitale enquête. De vakgroep stelt het zeer op prijs als u de enquête invult. De uitkomsten worden gebruikt om de service en kwaliteit verder te verbeteren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Toegangstijd MDL loopt op

Door een tekort aan arts-assistenten en de grote zorgvraag, loopt de toegangstijd voor het specialisme MDL snel op. Helaas hebben we de komende tijd geen mogelijkheden om de toegangstijd te reduceren en is het waarschijnlijker dat deze nog meer op gaat lopen. Aan u het vriendelijke verzoek om uw patiënten hierover te informeren bij de verwijzing. Zie ZorgDomein voor de actuele toegangstijden.


Buitenpost nummer 4 gedrukt en verspreid

De december-uitgave van ETZ-relatiemagazine Buitenpost is onlangs gedrukt en per post naar alle verwijzers in Midden-Brabant gestuurd.

De uitgave opent met een column van ETZ-bestuurder Gerard van Berlo. Verder staat de uitgave vol met nieuws over de zorg in het ETZ, onder anderen via de specialisten Hans Kuijsten, Leo Visser, Patrick Hanssens, Guus Beute, Marjan Stegeman, Marieke Smink, Harold Kuijpers, Caroline Vos, Rik Waalboer, Bart van Nimmen, Ralf Vingerhoets, Gerwin Roks en Jikke-Mien Niermeijer.

Buitenpost is een uitgave van het ETZ. Het magazine informeert verwijzers (huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten) over ontwikkelingen in het ETZ. Buitenpost verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 1.000 exemplaren.

Heeft u opmerkingen over deze uitgave? Of tips of suggesties? Stuur dan een mail naar woordvoerder Wim Pleunis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Extra papieren exemplaren kunt u ook bij hem opvragen. De volgende Buitenpost verschijnt medio juni.


Handige app vervangt papieren Telefoonkaartje

Het papieren Telefoonkaartje van het ETZ wordt binnen afzienbare tijd vervangen door een app. De nieuwe toepassing heeft als belangrijkste voordeel dat het bestand met alle telefoon- en faxnummers van de specialismen steeds up-to-date is. Dit helpt de bereikbaarheid van de specialismen en de bijbehorende specialisten te verbeteren.

Het verbeteren van de bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt in ons ziekenhuis. De nieuwe app moet daar een bijdrage aan leveren. ETZ-woordvoerder Wim Pleunis heeft tijdens zijn bezoeken aan enkele hagro’s het idee voor de app met een groot aantal huisartsen besproken en daar is positief op gereageerd. Inmiddels zijn we een mogelijke leverancier voor de app in gesprek. We informeren u zodra hierover meer nieuws bekend is.


Wat biedt het ETZ Zorgverlenersportaal?

In ETZ Zorgverlenersportaal kunnen huisartsen snel en veilig het EPD van het ETZ inzien voor dossiergegevens van hun patiënten.

Met het ETZ Zorgverlenersportaal wordt de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en medisch specialisten vergemakkelijkt. Ook kunnen huisartsen communiceren met specialisten via de e-mail.

Pilot

Vanaf 31 maart 2018 start een pilot met een vijftal huisartsenpraktijken uit het adherentiegebied van het ETZ. Ook de specialisten ouderen van De Wever en het Instituut Verbeeten nemen deel aan de pilot.

Toestemming

Patiënten moeten vooraf wel toestemming hebben gegeven voor inzage in hun (ziekenhuis)dossier door een ketenpartner van het ETZ. De pilot wordt een half jaar na livegang geëvalueerd. Het streven is om het zorgverlenersportaal eind 2019 beschikbaar te hebben voor alle huisartsen en andere ketenpartners uit het adherentiegebied van het ETZ. Dan kunnen zorgverleners zelf rechtstreeks digitaal patiëntgegevens van hun eigen patiënten (gekoppeld aan de ABG-code) inzien in het nieuwe EPD.

Wat biedt het zorgverlenersportaal?

  • Uitslagen van laboratoriumonderzoeken: dit geldt ook voor 1e lijns onderzoeken aangevraagd bij Diagnostiek Brabant.
  • Uitslagen van pathologische onderzoeken: dit geldt ook voor 1e lijns onderzoeken aangevraagd bij Diagnostiek Brabant.
  • Verslagen van radiologische onderzoeken, ook van 1e lijns onderzoeken aangevraagd bij Diagnostiek Brabant (of radiologische beelden in te zien zijn, is nog niet duidelijk).
  • Inzicht in de actuele medicatielijst.
  • Overzicht van afspraken in het ETZ.
  • Overzicht van opnames in het ETZ.
  • Brieven van medisch specialisten en andere zorgverleners.

MijnETZ

Ook het patiëntenportaal MijnETZ gaat op 31 maart 2018 live. Via deze beveiligde website kunnen patiënten online meekijken in hun eigen EPD. Patiënten hebben inzicht in hun persoonlijke en dossiergegevens zoals vastgestelde diagnoses, allergieën, medicatie, medische voorgeschiedenis en de familieanamnese. Ook de uitslagen van de eerstelijnsdiagnostiek aangevraagd bij Diagnostiek Brabant is zeven dagen nadat de uitslag bekend is inzichtelijk voor patiënten. Dit is voor uw dagelijkse werkzaamheden goed om te weten.

Nieuw EPD

Zowel het ETZ Zorgverlenersportaal als MijnETZ zijn onderdeel van het nieuwe EPD van het ETZ dat in de nacht van vrijdag op zaterdag 31 maart gelanceerd wordt. Het is het grootste project ooit in de historie van het ETZ. Van de een op de andere dag werkt meer dan tachtig procent van de ETZ-medewerkers met één systeem dat de specialistische zorg naar een hoger plan tilt.


Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld door:

  • Jan Erik Bunt, kinderarts
  • Will-Anne Nieuwlaat, internist-endocrinoloog
  • Wim Pleunis, woordvoerder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. (06) 51 827 837)

Jan Erik en Will-Anne zijn vanuit de specialisten contactpersoon voor de verwijzers.